ασυναρτησίες

κανόνας 01

Αντιστρόφως ανάλογα λέγονται δυο αισθήματα  όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός με ένα προσδόκιμο, διαιρούνται οι αντίστοιχες τιμές του αλλού με το ίδιο προσδόκιμο.