βραχογραφία ένα

η θάλασσα και ο βράχος
εις σάρκα μια.
τ’ άνεμου η ακολουθία
άπειρη.
ιδού κι ο λάρος* έγκειται.

*γλαρός

Advertisements

ασυναρτησίες

κανόνας 01

Αντιστρόφως ανάλογα λέγονται δυο αισθήματα  όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός με ένα προσδόκιμο, διαιρούνται οι αντίστοιχες τιμές του αλλού με το ίδιο προσδόκιμο.